Đang tải. vui lòng chờ...
tìm kiếm

Đà Lạt

New York became the most populous urbanized area in the world in early 1920s, overtaking London. The metropolitan area surpassed the 10 million mark in early 1930s, becoming the first megacity in human history.

Thể loại

Thẻ

Chia sẻ trên mạng xã hội của bạn:

Hoặc bạn có thể copy và chia sẻ địa chỉ này
Bài viết liên quan